UBND tỉnh cho ý kiến về Qui hoạch phát triển Giao thông đường thuỷ đến năm 2010, định hướng đến 2020

03/05/2006
Sáng 3/5/2006, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà, Hoàng Trường Kỳ; ...

Sáng 3/5/2006, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà, Hoàng Trường Kỳ; lãnh đạo các Sở, ngành trong khối kinh tế tổng hợp đã đến dự và phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo quy hoạch phát triển giao thông đường thuỷ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2010 cần nâng cấp, xây dựng hệ thống luồng sông, bến cảng để đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thông hàng hoá, hành khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong đó 41 km sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh cần được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn sông cấp II cho tàu 1000 tấn có thể qua lại được; nâng cấp 34 km sông Lô đạt tiêu chuẩn sông cấp III cho tàu 400 tấn lưu thông. Xây dựng 2 cảng Chu Phan, Vĩnh Thịnh đạt tiêu chuẩn cảng sông cấp 4 có thể tiếp nhận phương tiện 1000 tấn, lượng hàng thông qua từ (0,3 ÷ 0,6) triệu tấn/năm; xây dựng 4 cảng cấp huyện là Đông Cao, Trung Hà, Việt An, Hải Lựu đạt tiêu chuẩn cảng cấp 5 có thể tiếp nhận phương tiện 400 tấn; cải tạo, nâng cấp các bến phà Phú Hậu, Đức Bác, Phà Then… Tổng mức kinh phí đầu tư cho giai đoạn này khoảng 85 tỷ đồng. Dự kiến đến 2020 xây dựng các cảng Đức Bác, Như Thụy đạt tiêu chuẩn cảng cấp 4, xây dựng các cảng Hồng Châu, Vĩnh Ninh, Cao Đại, Cao Phong đạt cảng sông cấp 5…

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung Qui hoạch phát triển giao thông đường thuỷ tỉnh Vĩnh Phúc đến 2010, định hướng đến 2020. Trong đó nhấn mạnh: Qui hoạch này cần gắn chặt với Qui hoạch phát triển KT-XH, các Qui hoạch ngành và địa phương; cũng cần đặt Qui hoạch phát triển giao thông đường thuỷ của Trung ương để xác định mật độ, vị trí các bến cảng, bến phà, bến khách… cho phù hợp và khả thi.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phi nhấn mạnh thêm: Đơn vị tư vấn cần tính toán thêm các yếu tố khí tượng, thuỷ văn của sông Hồng, sông Lô (đoạn chảy qua Vĩnh Phúc); tính đến tác động của các công trình thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang), Thác Bà (Yên Bái), Hoà Bình… để xác định cốt cảng, bến phù hợp, đảm bảo hiệu năng sử dụng cao; cần tính thêm vai trò, vị trí và qui mô của cảng Phú Hậu cho tương thích với tiềm năng, thế mạnh của vùng phụ cận; cần gắn Qui hoạch phát triển giao thông đường bộ, phát triển đô thị, KT-XH với Qui hoạch phát triển giao thông đường thuỷ, nhất là xác định qui mô và vị trí của cảng sông… 

Trần Đức Khải      
Sở Bưu chính, Viễn thông