Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

09/07/2020

Sáng 9/7, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ III, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; tham gia phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động từng bước đi vào thực chất, hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp; nắm bắt, phản ánh tình hình trong nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Tập trung vận động các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV. Theo đó, các ông, bà: Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Trần Văn Tuyên, Chủ tịch MTTQ huyện Sông Lô được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: