Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương

02/07/2020

Sáng 2/7, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương.

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 26 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định những đóng góp quan trọng của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống thực tiễn; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần cung cấp thông tin, luận cứ khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở hoạch định, ban hành các cơ chế, chính sách một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Vũ Việt Văn mong muốn qua hội thảo này, các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại hội thảo, gần 20 tham luận của các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, vận động trí thức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Nhiều đại biểu đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ trí thức, tạo môi trường tốt để đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào đời sống. Cùng với đó, đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc hội thi, cuộc thi và các giải thưởng khoa học công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: