Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020

01/07/2020

Sáng 1/7, các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Trần Thanh Oai, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội; Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

Về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, tập thể UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cải tiến lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện trách nhiệm công vụ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Phát động sâu rộng các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tồn tại đất đai; ban hành các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và cho phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đặc biệt nguy hiểm của đại dịch Covid-19, UBND quyết liệt chỉ đạo, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để xảy ra lây nhiễm chéo. 

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 35,44 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 3 ngành sản xuất thì chỉ duy nhất ngành Nông lâm, thủy sản tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2019; 2 ngành còn lại (công nghiệp - xây dựng, dịch vụ) đều giảm. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 13.727 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, trong đó, thu nội địa ước đạt 11.940 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2019.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, các đại biểu thống nhất với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, đề nghị bổ sung vào báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính; các giải pháp khắc phục khó khăn do dịch bệnh và chỉ đạo tái đàn gia súc gia cầm; nêu rõ cơ chế quản lý nhà văn hóa, cơ chế, đối tượng tuyển giáo viên mầm non; đề xuất tháo gỡ khó khăn để giải ngân vốn cho vay hỗ trợ doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: