Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra chuyên đề về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

30/06/2020

Chiều 30/6, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Tờ trình, tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm chú trọng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ năm 2008 đến nay, số đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này đã tăng lên 6.215 người.

Năm 2020, ảnh hưởng của dịch covid-19 khiến số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quý I giảm 84 người so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, tập trung vào nhóm yếu thế: lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Dự kiến các tháng tiếp theo của năm 2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể tiếp tục giảm.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 nhằm khuyến khích người tham gia mới để hoàn thành chỉ  tiêu về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo đà hoàn thành chỉ tiêu về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021 và năm 2025 theo Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác được hỗ trợ tương ứng là 30%, 25% và 10% tiền đóng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo quy định của Chính phủ. Dự kiến, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

Cho rằng đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, cần thiết phải ban hành Nghị quyết, nhất là trong thời điểm hiện tại, hầu hết các đại biểu đề nghị sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nên cân nhắc quan tâm hơn, có chính sách hỗ trợ đặc biệt đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; về thời gian thực hiện cần kéo dài trong cả giai đoạn từ 2020-2025. Sở Tài chính cũng cần xem xét, cân đối nguồn kinh phí, bố trí phù hợp để khi Nghị quyết được thông qua bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống.

Thống nhất điều chỉnh giai đoạn hỗ trợ của Nghị quyết thực hiện từ 2020-2025, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh rà soát lại hồ sơ; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: