Đại biểu Quốc hội góp ý vào dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

28/05/2020

Ngày 28/5/2020, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Báo cáo kiểm toán và thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Đồng thời, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống  thiên tai và Luật Đê điều.

Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc Sở Công thương.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành, bố cục và nội dung dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đồng thời, tham gia góp ý vào một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật.

Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu Tiến đề nghị quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh của Luật hoặc quy định như dự thảo Luật nhưng phải giải thích rõ cụm 2 cụm từ: “hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư” và “hoạt động quản lý Nhà nước” bao gồm những hoạt động nào. Tại Điều 2 của dự thảo Luật, đối tượng áp dụng bao gồm "các bên có trong hợp đồng, cơ quan nhà quản lý Nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thưc đối tác công tư", đại biểu Tiến cho rằng nên bỏ cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước” bởi từ "cơ quan" đã bao gồm cả cơ quan Nhà nước.

Đối với lĩnh vực đầu tư, quy mô và phân loại dư án PPP, tại điểm b, khoản 1, Điều 4, đại biểu Tiến lựa chọn phương án 1 gồm: Lưới điện, nhà  máy điện (trừ nhà máy thủy điện) bởi phương án này phù hợp với Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặt khác, việc đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện đang làm ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên nước và mức độ an toàn của hồ đập và đến nay đã có nhiều nhà đầu tư tư nhân đã tham gia đầu tư mà không cần đầu tư theo phương thức PPP nên không cần thiết đưa nhà máy thủy điện vào lĩnh vực đầu tư PPP.

Đại biểu Trần Văn Tiến cũng đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý của Ủy ban thương vụ Quốc hội là thu hẹp lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP, chỉ tập trung đầu tư PPP ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, các dự án có tính liên kết vùng miền, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương; giao Chính phủ quy định tổng mức đầu tư tối thiểu với các dự án PPP theo từng lĩnh vực đầu tư quy định tại điểm a, b và c tại Khoản 2 Điều 4.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP, đại biểu Tiến bày tỏ băn khoăn với quy định về sử dụng vốn. Ông Tiến cho biết, theo điểm a, khoản 1, Điều 12: Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỉ đồng trở lên nhưng theo khoản 17, Điều 3 và Chương 6 “nguồn vốn thực hiện” chỉ đề cập tới vốn Nhà nước trong dự án PPP. Mặt khác, tại khoản 2, Điều 71 thì vốn Nhà nước tham gia dự án PPP để đầu tư xây dựng chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng chương trình tạm không quá 50% tổng mức đầu tư. Như vậy, để Quốc hội được quyết định chủ trương trong đầu tư dự án PPP thì dự án tối thiểu phải có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng và vốn đầu tư công tham gia từ 10.000 tỉ đồng trở lên, đề nghị ban soạn thảo cấp tiếp tục nghiên cứu thêm quy định này."

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: