Đại biểu Quốc hội góp ý kiến vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)

26/05/2020

Ngày 26/5/2020, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 6, thảo luận về một số dự án Luật. Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phùng Thị Thường, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); các đại biểu thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đại biểu Trần Văn Tiến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đầu tư và đề nghị cần bảo đảm tính minh bạch của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), tránh tình trạng càng sửa đổi càng hạn chế tính công khai, minh bạch. Tại Điều 3, đại biểu đề nghị giải thích cụ thể các cụm từ: “hoạt động đầu tư kinh doanh”, “hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài” gồm những hoạt động nào; cụm từ “ngành, nghề đặc biệt ưu đãi” tại khoản 3, Điều 16 là ngành nghề có tiêu chí như thế nào? Cụm từ “gây phương hại” được hiểu như thế nào và đánh giá như thế nào để xác định gây phương hại hay không gây phương hại?

Chọn phương án 1 đưa “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh song đại biểu Tiến cũng đề nghị cần đánh giá tác động của chính sách xử lý đối với doanh  nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, nghiên cứ bổ sung chính sách bù đắp, hỗ trợ cho loại doanh nghiệp này khi phải chấm dứt hoạt động.

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại chương III, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định rõ về trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì phải có chế tài xử lý, thu hồi các khoản ưu đãi, hỗ trợ đã được hưởng để bảo đảm công bằng; tiếp tục rà soát các quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, khắc phục tình trạng còn có nhiều cách hiểu khác nhau về phạm vi và đối tượng áp dụng; bổ sung các tiêu chí, điều kiện về hiệu quả và tính liên tục của dự án đầu tư làm căn cứ xác định được hưởng ưu đãi đầu tư; bảo đảm thủ tục hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư thực sự rõ ràng, thuận lợi, đặc biệt là các hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: