Đại biểu Quốc hội góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

23/05/2020

Ngày 23/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ 4, thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Luật Cư trú sửa đổi; dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phùng Thị Thường, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổi sung một số điều của Luật Xây dựng, đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc nhất trí với nội dung, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Theo đại biểu Tiến, dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung 59 điều/168 điều của Luật Xây dựng hiện hành. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến một số Luật khác nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong 5 năm thực hiện Luật Xây dựng và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống Luât đã được ban hành.

Về tính công khai, minh bạch của dự thảo Luật, đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng, trong số 59 điều sửa đổi, bổ sung mới thì có đến 21 điều, khoản được giao cho Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành quy định chi tiết, tăng 17 điều, khoản được giao cho Chính phủ, Bộ, ngành so với Luật Xây dựng hiện hành. Để Luật bảo đảm tính khả thi, đại biểu Tiến đề nghị cần có tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Luật Xây dựng. Trên cơ sở đó, chỉ rõ quy định nào đã ổn định và được lượng hóa thì đưa vào dự thảo Luật nhằm hạn chế việc giao Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành quy định chi tiết hoặc hướng dẫn.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu về dự thảo Luật sửa đổi, bổi sung một số điều của Luật Xây dựng

Tại điểm b sửa đổi, bổ sung khoản 4 quy định: “Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là bộ được giao nhiệm vụ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật này”. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật lại không có điều, khoản nào quy định hoặc khái niệm về “công trình xây dựng chuyên ngành” nên không rõ bộ nào là bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và công trình xây dựng nào được quy định là công trình xây dựng chuyên ngành. 

Đối với quy định mục b, điểm 1, khoản 31 sửa đổi, bổ sung Điều 94 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, quy định “Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực”, đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng, quy định này không phù hợp và sẽ làm phát sinh thêm thủ tục là UBND cấp tỉnh phải ban hành quy định về quy mô công trình tại các khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa được thực hiện. Để khắc phục tình trạng này, đại biểu đề nghị ban soạn thảo dự án Luật xem xét, quy định rõ trong dự thảo là chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn cho những công trình, dự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà tạm hoặc công trình nhà ở cấp 4; bổ sung thêm quy định về việc xử lý các công trình được cấp phép tạm.

Đại biểu Trần Văn Tiến cũng đề nghị ban soạn thảo dự án Luật nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa một số câu từ ở các điểm: Điểm d sửa đổi, bổ sung khoản 13; điểm đ bổ sung khoản 15a; điểm h sửa đổi, bổ sung khoản 36 và khoản 37 nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất, phù hợp. Cùng với đó, cân nhắc, lược bỏ việc sử dụng một số câu từ tại các Điều, khoản  như: “Theo quy định của pháp luật có liên quan”; “theo quy định của Luật này”; “theo quy định của Chính phủ”. Bởi các câu từ này làm cho Luật thiếu tính minh bạch, khó thực hiện và không rõ chủ thể pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, cá nhân; làm rõ bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và công trình xây dựng nào là được quy định là công trình xây dựng chuyên ngành./.

Thanh Nga