Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3

19/03/2020

Sáng 19/3, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị.

Dự phiên họp có các đồng chí: Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Cho ý kiến vào Đề án quản lý, khai thác công trình, thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh, các đại biểu cho biết, hiện hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, do còn một số nhà văn hóa được đầu tư xây dựng còn xa khu dân cư và các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư đồng bộ nên hiệu quả sử dụng chưa cao. Các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, cụ thể hóa các chỉ tiêu của Đề án, nhất là cần có những giải pháp cụ thể để đạt được từng chỉ tiêu; có các giải pháp để thúc đẩy phong trào văn hóa, thể dục thể thao của người dân khu vực nông thôn phát triển; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống điện chiếu sáng cho các nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, cần có cơ chế quản lý vấn đề xã hội hóa, có các quy định cụ thể trong việc liên doanh, liên kết đầu tư, quản lý nhà văn hóa; có cơ chế hỗ trợ chỉnh trang nhà văn hóa đã xuống cấp. Đồng thời, bổ sung căn cứ pháp lý, công tác quản lý kinh phí đầu tư, việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa và trách nhiệm của người trông coi nhà văn hóa.

Khẳng định sự cần thiết sớm ban hành Đề án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các đại biểu hoàn thiện Đề án, trong đó, cần rà soát, bổ sung các cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, bảo đảm tính khả thi của Đề án. Cùng với đó, khẩn trương đề xuất phương án sử dụng, quản lý Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà thi đấu tỉnh và Văn miếu tỉnh; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa ở các địa phương.

Nhất trí với Báo cáo chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế độ đãi ngộ với nghệ nhân và hỗ trợ hoạt động bảo tồn văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, làm rõ về phạm vi, đối tượng, điều kiện, chế độ đãi ngộ với nghệ nhân và các cơ chế hỗ trợ hoạt động bảo tồn văn hóa phi vật thể tiêu biểu.

Đồng ý về chủ trương ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Trang hoặc Cổng thông tin điện tử tổng hợp cấp huyện, đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các nội dung, quy định tại Nghị định số 18 của Chính phủ và các văn bản liên quan để xây dựng chính sách cụ thể, báo cáo UBND tỉnh.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung biểu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ xã Chấn Hưng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý thông qua, đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường rà soát, tính toán mức hỗ trợ phù hợp, bên cạnh đó, huyện cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về giải phóng mặt bằng.

Đối với chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh không chỉ tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục mà còn là giải pháp thu hút nguồn nhân lực, động viên, tạo tâm lý ổn định cho nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục hoàn thiện Đề án để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid – 19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì lưu ý tình hình dịch bệnh đang có diễn biến khó lường trên thế giới và ở Việt Nam. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh; kết quả giải quyết đất dịch vụ và giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai...

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: