Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

19/03/2020

Sáng 19/3, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi làm việc, nghe Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2020. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Một trong những kết quả nổi bật Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết và cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên, các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình đã giúp ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ khi triển khai Nghị quyết đến nay, 100% đảng viên trong Đảng bộ đều chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tư tưởng, lập trường vững vàng; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, Đảng ủy Sở đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy; giảm từ 11 đơn vị xuống còn 8 đơn vị; sáp nhập 8 chi bộ còn 5 chi bộ; tinh giản 3 công chức, viên chức.

Đối với hoạt động quản lý Nhà nước, Sở đã chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát định hướng và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích hoạt động. Hạ tầng mạng lưới, dịch vụ bưu chính có 11 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với mạng lưới phục vụ ổn định, rộng khắp toàn tỉnh gồm 169 bưu cục, điểm phục vụ. 100% thuê bao Internet trên địa bàn là băng rộng, trong đó trên 80% là Internet cáp quang FTTH; đạt mật độ 90 điện thoại/100 dân. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện có mạng LAN kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và khoảng 80% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy tính. Toàn tỉnh đã cấp trên 6.840 thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương; cấp 864 chứng thư số cho 36 cơ quan, đơn vị và 24 chứng thư số cá nhân sử dụng Sim PKI cho cá nhân lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành; tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản của toàn tỉnh đạt 72%.

Nhìn nhận rõ những kết quả đạt được cùng tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động quản lý Nhà nước của Sở năm 2020 và kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển thông tin và truyền thông. Trước mắt là bó gọn hoặc ngầm cáp viễn thông; phủ sóng Wifi các khu đô thị, khu du lịch; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công. Đồng thời, cho phép hợp tác truyền thông giữa tỉnh với các cơ quan báo chí quốc gia và một số cơ quan báo chí có uy tín khác; yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử và chủ động, quyết liệt triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác chuyên môn. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và chủ động hoạch định, góp sức cho công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về nhiệm vụ cụ thể, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở tiếp tục thực hiện các giải pháp đưa hạ tầng và các dịch vụ bưu chính đến từng hộ gia đình; hạ tầng viễn thông băng thộng rộng được phủ sóng 100% dân số và 100% dân số trên 10 tuổi có điện thoại thông minh để truy cập Internet. Bên cạnh đó, cần quyết liệt xử lý các loại tin nhắn, thư điện tử rác; lập quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng số và giao cho doanh nghiệp triển khai thực hiện theo phương châm “hạ tầng đi trước một bước”. Chủ động chuyển đổi số, triển khai chính quyền điện tử ; đạt ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Triển khai đô thị thông minh, trọng tâm là sử dụng công nghệ số để giải quyết những vấn đề của đô thị, nỗ lực để đến năm 2025, kinh tế số của tỉnh đạt mức tăng trưởng 20 đến 25%. Tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong lãnh đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, nhà nước; kiểm soát hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, triển khai bảo vệ 4 lớp; kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh; tham mưu UBND tỉnh để có chiến lược phát triển công nghệ số trên địa bàn. Đối với lĩnh vực báo chí truyền thông, khẩn trương xây dựng quy hoạch báo chí truyền thông giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với bố trí nguồn lực cho lĩnh vực này, cần quản lý tốt hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; chủ động đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực báo chí; tiếp tục nâng cao văn hóa đọc thông qua hệ thống thư viện và phát triển sách điện tử; chống in lậu, buôn lậu, xuất bản lậu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên cân đối nguồn ngân sách và bố trí đủ nhân lực bảo đảm đáp ứng với mục tiêu, kế hoạch tỉnh đang chỉ đạo để lĩnh vực Thông tin và Truyền thông phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: