Hội nghị lần thứ 31, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

17/03/2020

Sáng 17/3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 31, thảo luận, cho ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng; dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trình bày Dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Cho ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng, các đại biểu cho rằng, Đề án đã chỉ ra thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; nêu được nhiệm vụ phát triển, tuy nhiên, chưa đưa ra nguyên nhân của sự tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại. Theo các đại biểu, một vài nguyên nhân chủ yếu có thể đưa ra là do du lịch chưa phát triển, các ngành phụ trợ chưa được chú trọng. Đề án cũng cần đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh đang ở mức độ nào; phân tích được tỷ trọng lao động, tỷ trọng năng suất lao động trong GDP. Đồng thời, xem xét lại số liệu năng suất năng lực tổng hợp dự kiến đến 2020 đạt 36% trong tăng trưởng, trong khi cả nước đang là 46,11%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Đề án cũng cần đánh giá thêm tiêu hao năng lượng trên GDP so với bình quân chung cả nước; cấu trúc tăng trưởng kinh tế theo ngành, theo lĩnh vực không bền vững; khả năng duy trì tăng trưởng trong thời hạn; thu nhập bình quân của người dân trong từng giai đoạn.

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, một số đại bểu cho ý kiến Báo cáo cần nêu rõ cộng lực cho tăng trưởng và năng suất các nhân tố tổng hợp; cần đánh giá mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch theo hướng nào; thực chất, chất lượng nguồn nhân lực, việc đáp ứng trong tương lai; đánh giá về năng lực cạnh tranh, kết quả xây dựng nông thôn mới, có so sánh với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, cần có số liệu thu nhập người dân để đánh giá chất lượng cuộc sống; mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 cần viết ngắn gọn, cô đọng hơn.  

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực mà Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua, cần thẳng thắn nhìn rõ những mặt còn hạn chế, đặc biệt là ở một số chỉ tiêu quan trọng như: Đô thị hóa chậm, tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, sự đóng góp của các nhân tố tổng hợp, tỷ lệ giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo… Riêng thu ngân sách, từ chỗ chỉ đứng sau Hà Nội ở khu vực phía Bắc, hiện tỉnh đã đứng sau cả Quảng Ninh, Hải Phòng, nếu không có những điều chỉnh kịp thời và hợp lý, chắc chắn thu ngân sách của tỉnh sẽ còn tụt giảm. Chính vì vậy, trong Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đoạn 2021-2025 và Dự thảo Báo cáo Chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XVII của tỉnh, cần chỉ rõ được nguyên nhân đạt được thành công cũng như những hạn chế và giải pháp khắc phục.

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nêu bật được tầm nhìn chiến lược trong phát triển các mặt kinh tế - xã hội, khẳng định tính kiên định trong tư duy đổi mới là lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, coi nông nghiệp, phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, lấy nâng cao đời sống thực tế của người dân làm mục tiêu. Cần lưu ý đến việc tạo động lực mới để thay đổi tư duy cơ cấu kinh tế.

Dự thảo Báo cáo chính trị cần có mục tiêu tổng quát về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó xác định rõ một số mục tiêu chủ yếu, cụ thể cùng với giải pháp thực hiện khả thi; xác định rõ giải pháp nào được ưu tiên thực hiện để có cơ chế hỗ trợ đầu tư. Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.  

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới đạt trên 9,8%, kiên định mục tiêu xây dựng đô thị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, giải trình ý kiến của các đại biểu. Tiểu ban văn kiện tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội trong thời gian sớm nhất. Quá trình xây dựng các văn kiện, báo cáo, cần quán triệt quan điểm chỉ đạo của tỉnh quyết tâm phấn đấu bắt kịp, tiến cùng và vượt lên các địa phương khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: