HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

13/03/2020

Chiều 13/3, Thường trực HĐND tỉnh  làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có 36 dự án đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, trong đó có 13 dự án đang khó khăn vướng mắc. Nguyên nhân được xác định là do Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn còn bất cập, chưa sát với thực tế; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhiều trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đơn  giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư của tỉnh có nhiều hạng mục quá thấp so với giá thị trường tại thời điểm thu hồi…

Mặc dù UBND thành phố Vĩnh Yên đã triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền, vận động, tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một bộ phận người dân không nhất trí với đơn giá bồi thường, hỗ trợ, cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, không phối hợp trong quá trình thực hiện các thủ tục kê khai, kiểm đếm. Dự kiến trong năm 2020, UBND thành phố Vĩnh Yên sẽ tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất với 9 dự án, hiện 4 dự án đã đủ điều kiện cưỡng chế.

Thành phố Vĩnh Yên đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất; điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản, cây trồng cho phù hợp với thực tế hiện nay; sửa đổi quy định về giá đất hỗ trợ đất vườn, ao liền kề với đất. có biện pháp chế tài quản lý đơn giá trần đối với các dự án không thuộc diện nhà nước thu hồi đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao tinh thần quyết liệt của thành phố trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí yêu cầu trong năm 2020, thành phố cần nỗ lực hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chia giai đoạn để triển khai hiệu quả. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh vào cuộc hỗ trợ thành phố Vĩnh Yên trong quá trình thụ lý các vụ việc liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng và cưỡng chế. Thành phố rà soát những dự án đang vướng mắc, phối hợp với tổ tư vấn của tỉnh để giải quyết các khó khăn. Với những dự án đủ điều kiện cưỡng chế, cần khẩn trương triển khai ngay. Rà soát tính pháp lý của hồ sơ cưỡng chế, đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ tốt nhất trong khii thực hiện cưỡng chế cũng như hậu cưỡng chế. Tập trung quyết liệt các giải pháp để làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: