Vĩnh Phúc phấn đấu năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,96%

13/03/2020

Chiều 13/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020. Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết năm 2019, toàn tỉnh còn 4.975 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 1,46%, giảm 0,65% so với năm 2018. Trong đó, hộ nghèo thu nhập chiếm 86,7% tổng số hộ nghèo tiếp cận đa chiều; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chiếm 13,96% tổng số hộ nghèo tiếp cận đa chiều. Toàn tỉnh có 2.661 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo khi có chính sách tác động cũng như quyết tâm của mỗi hộ.

Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2020, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh xây dựng các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020. Các địa phương, các sở ngành liên quan đã ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo năm 2020. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 0,96%; có 3.303 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm là căn cứ để xây dựng mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan cần xác định đây là trách nhiệm chính trị để có giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Các địa phương cần tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, tuyên truyền, vận động hộ nghèo tiếp cận với các nguồn lực; rà soát đối tượng hộ nghèo để xây dựng chính sách, kế hoạch về nhu cầu vay vốn, nguồn vốn vay, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cụ thể để giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp cụ thể và tập trung quyết liệt để thực hiện các mục tiêu đã cam kết.  

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: