Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2020

24/02/2020

Chiều 24/2, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết đất dịch vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, năm nay, việc giải ngân nguồn vốn này sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do trình tự, thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư còn nhiều bấp cập; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm. Bên cạnh đó, việc giải ngân nguồn vốn này 2 tháng đầu năm chậm còn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Để hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trình tự, thủ tục cho dự án đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư lớn. Cùng với đó, giải quyết tốt vấn các đề về vốn, lao động cho các dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chuyển tiếp và khẩn trương khởi công các dự án mới.

Về Đề án Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Phúc, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung, mục tiêu Đề án. Đồng thời, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Đề án cho phù hợp, sát tình hình thực tế để các ngành, địa phương đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Bổ sung trong phần đánh giá về những tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng của các ngành; đánh giá khái quát những kết quả đạt được so với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đề ra; những bứt phá của Vĩnh Phúc so với các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng với đó, cần có đánh giá cụ thể về các ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn, các sản phẩm công nghiệp chủ lực, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; có những dự báo cụ thể về thách thức tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; nâng  cao chỉ tiêu phấn đấu của lĩnh vực du lịch, dịch vụ giai đoạn 2021-2025; các giải pháp, kịch bản cụ thể để bù đắp cho thu ngân sách khi ngành sản xuất ô tô, xe máy vào giai đoạn bão hòa...

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung hoàn thiện Đề án. Trong đó, đánh giá rõ hơn những kết quả nổi bật của tỉnh trong thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, y tế...giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, rà soát, đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nhất là những giải pháp mang tính đột phá trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Đối với kết quả giải quyết đất dịch vụ và xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nhất là thành phố Vĩnh Yên và các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm đất dịch vụ cho dân. Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê chính xác, cụ thể các vụ vi phạm đất đai và sớm hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về xử lý các vi phạm về đất đai, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương tuyệt đối không  chủ quan, lơ là và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, cần có các phương án ứng phó quyết liệt hơn, cao hơn trong công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cả về phòng chống dịch và tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, mở rộng theo dõi, giám sát vùng dịch; rà soát, thống kê danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, danh sách doanh nghiệp sử dụng lao động người Hàn Quốc, Nhật Bản và yêu cầu các doanh nghiệp không cử người đi tập huấn ở vùng có dịch. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý, cách ly các trường hợp từ vùng có dịch về tỉnh. Các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn công tác cách ly, phòng chống dịch cho các cơ sở lưu trú. Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, các huyện, thành phố tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội khi có ảnh hưởng dịch bệnh. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ngoài vụ đề xuất chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và khen thưởng cho ngành Y tế. Sở Ngoại vụ chủ động đội ngũ phiên dịch tiếng Hàn, tiếng Nhật để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do số người Nhật Bản và Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại tỉnh đông.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: