Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16.300 văn bản trên các lĩnh vực

14/01/2020

Sáng 14/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

2019 là năm Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục có những cải cách trong công tác tham mưu tổng hợp theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể, bám sát nội dung công việc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra. Trong năm, Văn phòng đã tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16.300 văn bản trên tất cả các lĩnh vực; tiếp nhận và xử lý hơn 22.000 văn bản đến; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Nổi bật là đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành; làm tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức các cuộc làm việc, kiểm tra thực tế tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc, theo dõi thực hiện hoàn thành 122/140 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của UBND tỉnh và 51/80 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; đã xử lý 918/1519 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đi vào nền nếp, năm 2019, kết quả giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 98%.

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường phối  hơp, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, chủ động giải quyết các vụ việc mới phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chính sách về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: