Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước kỳ họp thứ 14

02/12/2019

Chiều 2/11, tại Sở kế hoạch & Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án dầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách (đợt 3); Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -  2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công đến hết 31/10/2019 trên 6.300 tỷ đồng, gồm: Ngân sách địa phương giao đầu năm hơn 6.100 tỷ đồng; ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu trên 194,9 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31/10/2019 đạt hơn 3.100 tỷ đồng, bằng 59,4% kế hoạch giao. Ước thực hiện giải ngân đến hết năm 2019 đạt trên 5.100 tỷ đồng, bằng 90,3% kế hoạch giao sau điều chỉnh trong năm.

Đánh giá của UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 tương đương so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2019 được bố trí bảo đảm cho các dự án thực hiện, không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện cưỡng chế, giải quyết dứt điểm một số vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công. Hiệu quả đầu tư nâng cao, tỷ lệ vốn đầu tư công chiếm trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng thấp đi; do đó, đầu tư công đóng vai trò là nguồn vốn mồi, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 ban hành thay thế Nghị quyết số 202 của HĐND về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, sẽ bãi bỏ một số quy định để phù hợp theo các quy định của pháp luật, như quy định về quy hoạch dự án; đối tượng hỗ trợ đầu tư; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; bổ sung thêm nội dung hỗ trợ lãi suất; tăng mức hỗ trợ và giảm điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp… Dự kiến, kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2020-2025 được lồng ghép cùng với kinh phí thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp theo các chính sách được quy định tại Nghị định 57 của Chính phủ. Hằng năm, tỉnh dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hằng năm cho ngành nông nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 200 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ đầu tư chăn nuôi lợn; đầu tư vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn các loại, hoa theo quy trình VietGap; trồng cây dược liệu; hỗ trợ cấp bù chênh lệch lãi suất.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đúng thực tiễn công tác giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo rõ việc giải ngân nguồn bội chi, nguồn trả nợ vốn vay ODA, nguồn phân cấp các huyện; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, cần quyết liệt hơn trong công tác xử lý sự chậm chễ hoặc sai phạm trong quá trình thực hiện của chủ đầu tư các dự án.

Thống nhất với dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, hầu hết các đại biểu cho rằng Nghị quyết cần nêu rõ căn cứ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện; xây dựng mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 202 trước đó và để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các số liệu liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch năm 2019 và năm 2020, nhất là nguồn vốn phân bổ cấp huyện. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: