Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

02/12/2019

Sáng 2/12, các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa và Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,66%, vượt kế hoạch giao và là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tổng thu ngân sách ước đạt 32.457 tỷ đồng, tăng 16,8% so với dự toán. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn FDI tăng 27,2%, vốn DDI tăng 154,2%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển, đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

 

Năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển. Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 8-8,5%; tổng thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng; thu hút được 550 triệu vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI; giải quyết việc làm mới cho khoảng 22.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

Cho ý kiến vào báo cáo này, các đại biểu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, làm rõ những thách thức, khó khăn của ngành nông nghiệp dẫn đến tăng trưởng âm; tỷ trọng đóng góp điểm vào tăng trưởng chung của tỉnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch còn thấp; nguyên nhân số dự án, số vốn đầu tư DDI tăng đột biến; đánh giá sâu hơn về công tác quản lý kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; việc khai thác, quản lý tài nguyên nước ngầm. Bên cạnh đó, cần có số liệu thống kê cụ thể số chi phát sinh của các chương trình, dự án ngoài dự toán; có đánh giá kỹ hơn về công tác quản lý đầu tư xây dựng, việc giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần đánh giá sâu hơn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tình hình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh và có số liệu so sách cụ thể với các địa phương lân cận; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen.

Về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiều đại biểu đề nghị có các dự báo tính khả thi các ngành, lĩnh vực đóng góp cao cho tăng trưởng chung của tỉnh; các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, địa phương.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, làm rõ các nội dung các đại biểu đề xuất, hoàn thiện báo cáo, nhất là các nội dung cần giải trình liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế, công tác giải quyết việc làm, tình hình sử dụng nước sạch, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phúc Thành

 

Các tin đã đưa ngày: