Đẩy mạnh tuyên truyền, làm nổi bật thành tựu 25 năm tái lập tỉnh

04/12/2021

Sáng 4/12, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan tuyên truyền của tỉnh báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền thành tựu 25 năm tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2022) sáng 4/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bám sát Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh của Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các chuyên trang, chuyên mục đặc sắc, bảo đảm bao quát toàn bộ thành tựu phát triển của tỉnh từ khi tái lập đến nay. Tuy nhiên, để thấy rõ chặng đường với những dấu ấn, kết quả, thành tựu của tỉnh trong 25 năm qua, các cơ quan tuyên truyền đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành sớm tổng hợp, cung cấp đầy đủ số liệu, trong đó, lựa chọn những sự kiện tiêu biểu nhất về mọi mặt kinh tế - xã hội.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan làm rõ một số thành tựu nổi bật cần tuyên truyền trong dịp 25 năm tái lập tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các cơ quan tuyên truyền tập trung vào 2 nhiệm vụ: Tuyên truyền quá trình 25 năm tái lập tỉnh và kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Qua đó, nêu bật vai trò, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền cũng như những việc tỉnh đã làm được; nội dung tuyên truyền cần cụ thể, có so sánh trực quan, sinh động để người dân thấy rõ sự thay đổi, phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ trong việc chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để làm nổi bật những thành tựu, kết quả của ngành, địa phương trong thời gian qua; giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể các nội dung cần tuyên truyền để các cơ quan báo chí thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, trong đó có chuyên đề riêng về từng lĩnh vực để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Cục Thống kê khẩn trương thống kê số liệu, dấu ấn trên tất cả các ngành, lĩnh vực để thấy được sự thay đổi lớn lao trong mô hình tăng trưởng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 25 năm qua và sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: