Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

26/10/2021

Ngày 26/10, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu Quốc hội khóa XV dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động, đa số đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành sự cần thiết xây dựng luật. Một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo rà soát, cân nhắc quy định rõ phạm vi, nội dung, địa bàn hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động, tránh việc quy định trùng lặp, chồng chéo với nội dung hợp tác quốc tế của các cơ quan, đơn vị, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng nói chung, Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, cần quy định rõ địa bàn, phạm vi được thực hiện nhiệm vụ vũ trang nhằm chống hoạt động phá rối an ninh, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội; cần bổ sung quy định khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật khác của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động và cá nhân, tổ chức…

Góp ý kiến đối với dự án này, đại biểu Lê Tất Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thay một số từ, cụm từ tại khoản 1, Điều 18 để bảo đảm tính chính xác, tránh trùng lặp, đồng thời, quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động được quyền huy động người, phương tiện, thiết bị để ngăn chặn, trấn áp đối với tội phạm sử dụng vật liệu dễ cháy, nổ; sửa lại tiêu đề của Chương IV thành “Nội dung quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với cảnh sát cơ động”.

Theo đại biểu Lê Tất Hiếu, có rất nhiều chế độ, chính sách của cảnh sát cơ động không được quy định trong luật này mà quy định trong Luật Công an nhân dân như: Hệ thống cấp, hàm, việc thăng cấp, hàm… Quy định như vậy là hợp lý để bảo đảm ngắn gọn, tránh trùng lặp giữa Luật Cảnh sát cơ động và Luật Công an nhân dân. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một số điều luật viện dẫn đến các quy định tương ứng trong Luật Công an nhân dân.

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, đối với những điều, khoản sửa đổi, bổ sung đã rõ về nội hàm cần được quy định ngay trong luật nhằm hạn chế việc giao cho các cơ quan quy định tại văn bản dưới luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch của luật. Đại biểu cũng đề nghị xem xét, bổ sung quyền sở hữu trí tuệ đối với giống vật nuôi và thủy sản vào phạm vi điều chỉnh của luật. Khoản 34 sửa đổi, bổ sung câu đầu tiên của Điều 75 quy định chưa rõ ràng, chưa cụ thể sẽ dẫn đến khả năng bị lợi dụng trong quá trình thực hiện. Đề nghị chuyển điểm e, khoản 94 xuống Điều 2 cho phù hợp với tên Điều 2; cụ thể hóa tên cơ quan trong một số điều, khoản của luật, tránh sử dụng thuật ngữ chung chung, gây khó cho thực thi luật.

Bích Phượng