Ngày làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

23/10/2021

Bước sang ngày làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 2, sáng 23/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo hình thức trực tuyến và tiến hành thảo luận tổ về 2 dự án luật này.

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh cho rằng, dự thảo luật đã cơ bản thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển triển đất nước, xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, trong dự án luật cần quy định cụ thể các hoạt động điện ảnh; có chính sách khuyến khích để tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động điện ảnh. Đồng thời, cân nhắc quy định phổ biến phim trên không gian mạng và quy định Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông kiểm tra, xử lý việc tự phân loại phim phổ biến trên không gian mạng theo quy định pháp luật để bảo đảm tính khả thi của luật. Bởi hiện nay khả năng nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật của nước ta còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát việc chấp hành của các chủ thể phổ biến phim trên mạng, khó đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, các đại biểu bày tỏ băn khoăn vì Luật Điện ảnh hiện hành đã quy định vấn đề này, tuy nhiên, thực tế không khả thi như báo cáo tổng kết thi hành luật đã nêu. 

Về dự án Luật Thi đua khen thưởng, các đại biểu cho ý kiến về một số nội dung: Dự thảo luật có 98 điều, tuy nhiên, trong đó có đến 30 điều giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn. Các đại biểu đề nghị cần rà soát và có quy định cụ thể ngay trong luật để luật có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ban hành, không phải chờ văn bản hướng dẫn dưới luật. Một số đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu, bổ sung một số nội dung về nguyên tắc thi đua để phù hợp hơn với định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tránh hiểu nhầm với chính sách ưu tiên, ưu đãi trong thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án năm 2021; công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021; tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: