Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

13/10/2021