HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Lập Thạch

12/10/2021

Sáng 12/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Những năm qua, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Lập Thạch đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. UBND huyện đã công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm để công dân thuận tiện tra cứu, giao dịch. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã thành lập 7 đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2021, UBND huyện đã tiếp nhận 2.322 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.248 hồ sơ liên quan đến đất đai. Số thửa đất cần cấp giấy chứng nhận lần đầu toàn huyện là 2.353, trong đó, đã cấp 2.248 giấy chứng nhận với diện tích 1.015.813 m2

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu kết luận buổi giám sát

Kiến nghị với đoàn giám sát, huyện Lập Thạch mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Các Nghị định thi hành cho phù hợp với thực tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành bổ sung nhân lực quản lý đất đai, đặc biệt là cấp xã; xem xét sửa đổi Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành để UBND huyện có cơ sở thực hiện.

Đồng tình với báo cáo của UBND huyện Lập Thạch, đoàn giám sát đề nghị huyện phân tích, đánh giá sâu hơn về công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về thực trạng số lượng, chất lượng cán bộ địa chính cấp xã, nhu cầu trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công việc. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân chậm hạn trong giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái thẩm quyền; số liệu quản lý hồ sơ đất đai của một số xã trên địa bàn huyện.

Ghi nhận những nỗ lực của huyện Lập Thạch trong triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải yêu cầu thời gian tới, huyện Lập Thạch nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm chuyên môn quản lý đất đai bảo đảm đủ năng lực, trình độ, nhất là ở cấp xã. Chính quyền các cấp trên địa bàn tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đức Hiền