Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

24/09/2021

Chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; việc duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng Sông Hồng đối với các xã trung du, miền núi 4 huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch.

Năm 2021, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu 100% các xã trung du, miền núi thuộc các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 36 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được các mục tiêu trên, cùng với quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, các địa phương đã tập trung cao độ cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước kết luận cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, với nhiều cách làm sáng tạo và huy động được sức dân cho công tác này, đến nay, các xã Vũ Di, Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đã đạt 4/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Các xã: Nguyệt Đức, Yên Đồng, huyện Yên Lạc; Triệu Đề, huyện Lập Thạch; Cao Phong, huyện Sông Lô; Vân Hội, Hoàng Hoa, huyện Tam Dương; Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đều đạt 3/5 tiêu chí; xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo đạt 2/5 tiêu chí và xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch đạt 1/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với 36 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, mới có một thôn của xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc và một thôn của xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đạt 9/9 tiêu chí. Các thôn còn lại cơ bản đạt 7/9 tiêu chí.

Về nhiệm vụ duy trì 100% xã trung du, miền núi ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng, đến nay, hầu hết các địa phương đã và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình nước sạch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, các ngành đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về vệ sinh môi trường, mở rộng đường giao thông…Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, sớm hỗ trợ hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện các công trình, dự án trong danh mục xây dựng nông thôn mới, việc mở rộng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng hệ thống đường điện theo đúng quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt; có hướng dẫn, quy hoạch mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã; hỗ trợ các trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn;

Nhiều địa phương đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của chương trình, nhất là xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chỉnh trang xây dựng đường làng, ngõ xóm, bảo đảm môi trường cảnh quan xanh – sạch- đẹp.

Đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao là nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Do đó, để việc triển khai thực hiện chương trình này theo đúng lộ trình đề ra, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho 11 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch khẩn trương rà soát, lập dự án hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các cơ chế hỗ trợ tiêu chí giáo dục của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao với các chương trình hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tránh sự chồng chéo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bám sát bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Trung ương, xây dựng các nội dung của Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh; đôn đốn các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tăng cường kiểm tra, nghiên cứu, xây dựng chủ đề cụ thể để các địa phương căn cứ, vẽ tường hoa trang trí phù hợp với từng địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát kinh phí dành cho công tác vệ sinh môi trường ở các địa phương, nhất là việc đầu tư xây dựng các bãi xử lý rác thải. Lãnh đạo các huyện, chủ tịch UBND các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phát huy được tinh thần, nội lực của nhân dân cùng tham gia vào chương trình này, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao đúng tiến độ đề ra.

Thanh Nga