Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9

24/09/2021

Thừa ủy quyền của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sáng 24/9, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 của Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hà Quang Tiếp tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hương và hộ gia đình ông Phùng Minh Mão, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên; kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sinh sống tại nhà tập thể 34T.

Sau khi nghe thành phố Phúc Yên, các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc cũng như các căn cứ pháp luật liên quan, đồng chí Hà Quang Tiến yêu cầu thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh đôn đốc, giám sát giải quyết vụ việc.

Thanh Nga