Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII

31/07/2021

16 giờ 18 phút: Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Để bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành phải ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch Covid-19; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có giải pháp cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh xảy ra.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và không để thiếu hụt lao động. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc. Quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ, phải hoàn thành đưa vào khai thác các dự án lớn của tỉnh; hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư, nhất là các dự án trong lĩnh vực hạ tầng, các dự án công nghiệp, đô thị, dịch vụ, các dự án tạo sự lan tỏa lớn kết hợp xây dựng hạ tầng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh; quan tâm, ưu tiên nguồn lực tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau kỳ họp, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

15 giờ 50 phút: Dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua 25 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết thông qua phương án phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định mức các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh; Nghị quyết quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phân bổ chi tiết các khoản chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021; Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc (nguồn ngân sách địa phương); Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, C; Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh (bãi bỏ tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C); Nghị quyết về phê duyệt danh mục các dự án chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phê duyệt danh mục các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.303, đoạn từ KM7+00 đến KM9+00; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn nối từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ trung tâm y tế huyện Lập Thạch đến đê tả sông Lô; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả Ngạn đoạn từ cầu Vân Tập đến cầu ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi cầu Phương Trù; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL.2C đến QL.2B; Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305; Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn dự án: Đường trục Đông - Tây, đoạn nối từ đường vành đai 3 với đường vành đai 4 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về bãi bỏ lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về thông qua Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyến số tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề tại kỳ họp cuối năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

15 giờ 40 phút: Kết luận phiên thảo luận tại hội trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên nhấn mạnh: Các ý kiến thảo luận tại hội trường đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cùng tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cùng hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiều giải pháp hay cho thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là những ý kiến có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần tiếp thu và tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

14 giờ 55 phút: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn, tiếp thu những đề xuất, góp ý của đại biểu HĐND tỉnh vào báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh những tháng cuối năm 2021 và ý kiến góp ý vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp giải trình, làm rõ thêm những công việc quan trọng tỉnh đã triển khai cũng như kết quả đã đạt được: Có nhiều quyết sách quan trọng tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm; phân cấp phân quyền; giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

14 giờ 47 phút: Ông Phùng Đắc Chiến, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sông Lô đề nghị tỉnh dự kiến nhiều phương án cho phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Trong đó, đánh giá những tác động có thể dẫn tới hụt thu ngân sách những tháng cuối năm và sang cả năm 2022; quan tâm đến an sinh xã hội; tập trung vốn đầu tư công cho các công trình trọng tâm, trọng điểm.

14 giờ 42 phút: Ông Hoàng Nam Chung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành. Cùng với đó, tăng cường nhân lực, xây dựng thêm bệnh viện dã chiến, có chính sách đối với dân quân tự vệ tham gia chống dịch.

14 giờ 30 phút: Ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu. Đồng thời khẳng định, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, những điểm nghẽn trong giáo dục đã và đang được tháo gỡ, chất lượng giáo dục được nâng cao. Điểm nổi bật là Vĩnh Phúc đã giữ vững vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thi tốt nghiệp THPT toàn quốc; tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10 THPT, có nhiều học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế. Ông Huyến cũng đề cập đến những khó khăn và đề xuất một số giải pháp để phát triển giáo dục của tỉnh.

14 giờ 15 phút: Ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ giải trình các nội dung đại biểu quan tâm liên quan đến Đề án thu hút và trọng dụng nhân tài; tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh; tuyển dụng công chức cho các sở, ngành… Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

14 giờ 00 phút: Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên cho rằng Vĩnh Phúc là một trong số ít tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn về tính bền vững của nền kinh tế, nhất là khi một số chỉ tiêu về thu hút đầu tư nguồn vốn FDI, giải ngân đầu tư công, dịch vụ và du lịch chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo những hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào khu vực FDI, chưa chuyển biến mạnh mẽ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tụt hạng, cách mạng công nghiệp 4.0 chưa triển khai được ở nhiều lĩnh vực. Để khắc phục những khó khăn này, đại biểu cho rằng cần triển khai thực hiện song song các kịch bản phòng, chống dịch theo từng cấp độ để UBND tỉnh áp dụng các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp.

10 giờ 45 phút: Ông Bùi Hữu Hưng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên hỗ trợ chương trình nước sạch nông thôn; đầu tư nhựa hóa đường bê tông nông thôn; đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ văn hóa, thể thao cho người dân các địa phương.

10 giờ 35 phút: Ông Lương Đức Long, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Vĩnh Yên mong tỉnh tiếp tục giúp đỡ thành phố tháo gỡ các nút thắt về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công để triển khai các dự án, nhất là các dự án trong lĩnh vực hạ tầng, dự án công nghiệp, đô thị, dịch vụ...

10 giờ 28 phút: Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong tỉnh, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động dịch bệnh Covid-19 song ngành đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức dàn dựng chương trình văn hóa, văn nghệ, các vở chèo nhằm mục đích tuyên truyền về dịch Covid-19 phát trên sóng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; những tháng đầu năm, khi dịch bệnh tại tỉnh chưa diễn biến phức tạp, đã tổ chức một số buổi lưu diễn phục vụ bà con các địa phương trong tỉnh. Sở cũng đã có kế hoạch phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý, khai thác nhằm phát huy công năng của các trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; chỉ đạo Đoàn ca múa nhạc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế

10 giờ 22 phút: Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ kết quả đạt được cùng kế hoạch, mục tiêu phát triển Chương trình OCOP tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Hải cho biết, từ năm 2019 đến nay, Vĩnh Phúc đã có 40 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong năm nay sẽ làm hồ sơ công nhận thêm 20 sản phẩm. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh có thêm những giải pháp, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 70 - 80 sản phẩm, trong đó, có nhiều sản phẩm cấp quốc gia, hướng tới xuất khẩu.

9 giờ 58 phút: Giải trình một số nội dung chủ tọa kỳ họp yêu cầu về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 225 vụ phạm tội, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng công an đã điều tra 233 vụ, đạt trên 91,3%, trong đó, 100% các vụ trọng án đều được điều tra, làm rõ, không để xảy ra án oan, sai. Tuy nhiên, một số loại tội phạm như: Tội phạm xâm hại tình dục, tổ chức đánh bạc, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường, lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo qua mạng đang có chiều hướng gia tăng. Ông Khoa cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới các loại tội phạm này gia tăng là do nhận thức pháp luật của người dân chưa tốt, mặt khác, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lối sống thực dụng, văn hóa phẩm có nội dung bạo lực, đồi trụy đã tác động trực tiếp đến một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Khoa cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng, địa phương siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

9 giờ 47 phút: Ông Nguyễn Trung Kiênđại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách cho đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Đại biểu cũng đánh giá cao dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đề xuất nên tăng mức hỗ trợ đối với một số nội dung nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giỏi tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.

9 giờ 00 phút: Ông Đinh Ngọc Huân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh giải trình nội dung được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm liên quan đến việc còn nhiều vụ, việc bị sửa, hủy do lỗi chủ quan; còn có một số bản án, quyết định có sai sót phải đính chính, giải thích.

8 giờ 53 phút: Ông Đặng Thanh Nhàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao còn có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, án bị cấp phúc thẩm huỷ để điều tra, xét xử lại.

8 giờ 45 phút: Ông Nguyễn Xuân Phương, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tam Dương cho rằng, để thu hút đầu tư, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, tỉnh cần tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng bá, đưa các chính sách của tỉnh tới nhà đầu tư; quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách gắn với đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và  kết nối vùng tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, tỉnh nên ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

8 giờ 30 phút: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bình Xuyên đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm.

8 giờ 20 phút: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin dịch bệnh để nâng cao ý thức của người dân; sớm triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các tầng lớp nhân dân; tiếp tục có những cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chú trọng chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Đồng thời, đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ đang xảy ra tại một số địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách giáo dục nghề nghiệp... Đại biểu Nhung cũng đã trực tiếp góp ý vào một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

8 giờ 10 phút: Ông Phan Tiến Dũng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Phúc Yên đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

8 giờ 00 phút: Ông Lê Đăng Tâm, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sông Lô đề nghị bổ sung các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công vào phần nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường, có kế hoạch thi tuyển bổ sung công chức cho địa phương…

7 giờ 46 phút: Đề cập đến những giải pháp về thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm, ông Đàm Hữu Khanh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Vĩnh Tường cho rằng cần làm tốt công tác quản lý thuế để nâng cao số thu ngân sách Nhà nước; đối với những khoản chi không thực hiện hoặc chưa thực sự bức thiết cần linh hoạt điều chuyển cho những khoản chi quan trọng, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép.

Đại biểu Khanh kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; có giải pháp giúp địa phương khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cán bộ công chức, viên chức; có cơ chế hỗ trợ thêm cho các Tổ Covid cộng đồng và các đối tượng đang tham gia phòng, chống dịch.

7 giờ 37 phút: Bà Nguyễn Thị Minh Hiên, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lập Thạch đề cập đến những tồn tại, bất cập trong hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đại biểu đề nghị tổ chức hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giữa Ban cán sự UBND tỉnh và Ban cán sự Tòa án nhân dân tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự; UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tư pháp cấp cơ sở; tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

7 giờ 30 phút: Ông Nguyễn Thành Chung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tam Đảo đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch đô thị Tam Đảo và ưu tiên bố trí nguồn vốn cho địa phương thực hiện; giao các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục dành sự quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong phát triển kinh tế và giáo dục đào tạo.

7 giờ 20 phút: Bà Nguyễn Thị Huấn, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lạc đề nhị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể để cấp huyện có căn cứ thực hiện quy hoạch khu đất đấu giá phục vụ sự phát triển của địa phương; có giải pháp bổ sung biên chế giáo viên cho địa phương, hướng dẫn để cấp cơ sở sớm triển khai giải ngân gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng.

7 giờ 08 phút: Mở đầu phiên thảo luận, ông Lê Hồng Trung, đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Vĩnh Yên thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đưa ra nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, nhất là sự nguy hiểm của những biến chủng Covid-19 mới đang xuất hiện. Đại biểu đề nghị bên cạnh các giải pháp đã được tỉnh đề ra, các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để nhanh chóng chuyển tải các văn bản chỉ đạo cũng như cơ chế, chính sách của tỉnh tới nhân dân, từ đó, tạo sự đồng thuận, chủ động ứng phó, giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh.

7 giờ 00 phút: Điều hành phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh. Các ý kiến thảo luận tại các tổ đều cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở kết quả thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, thư ký kỳ họp tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh để các đại biểu có thêm thông tin tiếp tục thảo luận tại hội trường trong phiên họp sáng nay.

Sáng 31/7, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thanh Nga - Bích Phượng