UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2021

28/07/2021

Chiều 28/7, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch: Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang.

Mở đầu phiên họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh quyết tâm đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, đưa kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Báo cáo tiến độ thực hiện các cam kết đối với Tỉnh ủy và những khó khăn, điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, các điểm nghẽn về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu cách ly y tế tập trung; tăng cường chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Một số đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc cung ứng nguồn thức ăn cho chăn nuôi, có cơ chế thúc đẩy sản xuất cây vụ đông.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các nội dung cam kết với Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết đất dịch vụ, các vướng mắc về đất đai. Cùng với đó, tăng cường nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Về quy định phân cấp quản lý đầu tư một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, đây là các nội dung quan trọng nhằm triển khai thành công đột phá số 1 trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chủ tịch cho biết, nhiệm vụ số 1 của Vĩnh Phúc hiện nay là phòng, chống dịch, bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của người dân. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy cơ lớn như hiện nay, Vĩnh Phúc sẽ chuyển công tác phòng chống dịch sang trạng thái mới theo nguyên tắc là khóa chặt bên trong, chống nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ cộng với trách nhiệm tại chỗ. UBND các huyện xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh cụ thể theo từng cấp độ; chuẩn bị đầy đủ các phương án về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phương án cách ly; cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết để dành cho công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến nhóm đối tượng, người lao động gặp khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại phiên họp, Văn phòng UBND tỉnh công bố quyết định thành lập tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa tại UBND các huyện, thành phố tháng 7/2021. Sở Y tế báo cáo Đề án nâng cao năng lực kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025;. Sở Xây dựng báo cáo dự thảo quyết định về phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: