Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV

21/07/2021

Ngày 20/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu
Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc cho đ/c Hoàng Thị Thúy Lan

Tại Nghị quyết số 62, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Nghị quyết số 128, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV có 6 đại biểu, gồm các ông, bà: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Thái Quỳnh Mai Dung, Trưởng Ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Trần Văn Tiến, nguyên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hải Vân