Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20

21/07/2021

Sáng 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu tại hội nghị 

Trước và sau kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI, trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của cử tri từ các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển UBND tỉnh giải quyết, trả lời 26 kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 20 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 4 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 kiến nghị thuộc lĩnh vực pháp chế. Trong đó, cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, trạm bơm phục vụ tưới tiêu; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi tập trung; hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; giải quyết tồn tại do thi công một số dự án; đầu tư xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình, hệ thống biển báo bảo đảm an toàn giao thông; giải quyết tồn tại từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; giải quyết tình trạng rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường, hệ thống cấp nước sạch; đề xuất đầu tư xây dựng trạm điện bảo đảm phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, công trình văn hóa, di tích lịch sử; giải quyết chế độ chính sách với các đối tượng chính sách…

UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc tổng hợp, tiếp nhận, phân loại, giải quyết, báo cáo, trả lời các kiến nghị của cử tri. Đến nay, UBND tỉnh đã giải quyết xong 7/26 kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 26,9%; một số nội dung đang giải quyết, được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Thống nhất cao với việc trả lời giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời thẳng thắn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề; với một số kiến nghị kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết, UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan giải quyết nêu rõ thời hạn, lộ trình cụ thể.

Giải trình về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định, các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh giao cụ thể đến từng sở, ngành, địa phương và giao trách nhiệm rõ ràng. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý trong phân loại các ý kiến kiến nghị cử tri, có những kiến nghị đúng, chưa đúng, có những kiến nghị cùng một nội dung nhưng lại kiến nghị nhiều lần, các sở, ngành cần rà soát, phân loại kỹ, chính xác và cách trả lời cũng cần rõ ràng, dứt khoát. Với một số kiến nghị cụ thể, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại và có câu trả lời thẳng thắn, cụ thể với cử tri trong thời gian sớm nhất.  

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới, UBND tỉnh cần quan tâm quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri.  Đối với những việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đơn vị, đồng chí đề nghị UBND tỉnh giữ vai trò là cơ quan chủ trì chỉ đạo để trả lời cử tri rõ ràng, chính xác, bảo đảm sự tin cậy, tính thuyết phục. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những nội dung cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, nắm bắt việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để thông tin, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh và cử tri. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đúng thời hạn, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh thông tin đến cử tri.

Hồng Yến