Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa

12/06/2021

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khoá XIV; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung cốt lõi của chuyên đề khơi dậy quyết tâm, ý chí, nghị lực của dân tộc, làm cho đất nước giàu mạnh  bằng chính sức mạnh nội tại; thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp tập trung gắn việc thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ cụ thể của các từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động sáng tạo, linh hoạt hình thức, phương pháp học tập, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu rộng  và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu qủa nội dung Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trọng tâm cốt lõi, xuyên suốt là học tập, làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kịp thời tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nội dung Kết luận 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề của từng năm. Trước mắt, tham mưu, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt các hội dung tại hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân bằng các hình thức phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chủ trì, lãnh, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của từng năm và cả nhiệm kỳ; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành trong tỉnh phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ tỉnh trở thành công việc thường xuyên, hiệu quả và thực chất.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: