Tam Phúc, Liên Châu - 2 xã đầu tiên của Vĩnh Phúc được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

09/06/2021

Chiều 9/6, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thẩm định 2 xã: Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường và Liên Châu, huyện Yên Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Theo báo cáo kết quả thẩm định, 2 xã: Tam Phúc, Liên Châu đạt 5/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, mức độ đạt chuẩn của một số tiêu chí chưa cao, cần tiếp tục nâng cao chất lượng như: Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường...

Sau khi nghe các đại biểu đánh giá, góp ý, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã tiến hành bỏ phiếu với tỷ lệ 100% đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã Tam Phúc, Liên Châu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc, huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND 2 huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các xã khắc phục một số tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao thu nhập, thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dung nông thôn mới.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: