Các Ban: Văn hóa Xã hội, Pháp chế thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh

02/12/2020

Sáng 2/12, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết: Chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

 5 năm triển khai nghị quyết 175 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc tang. 

Để tiếp tục đưa hình thức hỏa táng trở thành hình thức táng phổ biến của người dân, việc tiếp tục ban hành nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, phù hợp. Theo dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh hỗ trợ 12 triệu đồng/1 ca hỏa táng là người chết thuộc hộ nghèo (không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); 8 triệu đồng/1 ca hỏa táng là người chết đối với các đối tượng còn lại. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lo việc hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc; các cơ quan, tổ chức trực tiếp lo công việc hỏa táng cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm điều trị HIV của tỉnh, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân khi chết trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Oai phát biểu tại buổi thẩm tra

Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tạo cơ chế đãi ngộ đối với nghệ nhân và các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu, việc ban hành nghị quyết đặc thù về cơ chế đãi ngộ đối với đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Theo Dự thảo nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ các nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu của tỉnh được cơ quan nhà nước cấp tỉnh có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa xác nhận. Mức hỗ trợ đối với nghệ nhân được UBND tỉnh thưởng một lần bằng mức thưởng một lần của Chính phủ hiện hành; các loại hình nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca tiêu biểu sẽ được hỗ trợ kinh phí hằng năm để sử dụng mua sắm thiết bị và chi trả thù lao cho việc mời nghệ nhân truyền dạy và các hoạt động giao lưu, hội thi...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh rà soát bảo đảm hồ sơ liên quan tới 2 nghị quyết. Đối với dự thảo nghị quyết chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, thống nhất mức chi hỗ trợ cho nghệ nhân bằng mức thưởng một lần theo quy định của Chính phủ; các câu lạc bộ dân ca thực hiện chi hỗ trợ theo nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện quyết định thành lập đối với các câu lạc bộ dân ca để bảo đảm hồ sơ ban hành nghị quyết.

Chiều 2/12, tại Sở Y tế, Ban Văn hóa -Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì buổi thẩm tra.

Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 quy định, mức hỗ trợ cho cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố là 150.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển xã hội cấp xã là 1.200.000 đồng/xã/năm; hỗ trợ phụ nữ mang thai thực hiện dịch vụ siêu âm tầm soát dị tật thai nhi là 160.000 đồng/trường hợp/1 lần mang thai; hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ sàng lọc sơ sinh với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến là: Thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, rối loại chuyển hóa axit amin, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, rối loại chuyển hóa đường, với mức hỗ trợ 550.000 đồng/trường hợp. Hỗ trợ các chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình gồm: Đặt dụng cụ tử cung, tiêm tránh thai, cấy tránh thai cho các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng nông thôn, miền núi, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy định về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Thời gian thực hiện Nghị quyết dự kiến từ ngày 01/01/2021, với tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025 là gần 44,4 tỷ đồng.

Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 quy định, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi được hỗ trợ 50% kinh phí khi mua 1 thẻ bảo hiểm y tế; người đủ từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hỗ trợ 70% kinh phí khi mua 1 thẻ bảo hiểm y tế. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hỗ gia đình thì được hỗ trợ 30% kinh phí khi mua 1 thẻ bảo hiểm cho người thứ nhất. Hỗ trợ 20% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Riêng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 30% kinh phí khi mua 1 thẻ bảo hiểm y tế. Tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025 là khoảng trên 442,4 tỷ đồng.

Nhất trí với sự cần thiết ban hành các nghị quyết, các đại biểu đề nghị Sở Y tế rà soát lại đối tượng thụ hưởng, trách sự chồng chéo hoặc bỏ sót. Đồng thời, cân đối nguồn lực, bảo đảm sự công bằng của từng nhóm đối tượng hưởng thụ.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị Sở Y tế rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung các Tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đề xuất của các đại biểu, trong đó, cần thống nhất rõ 3 đối tượng hưởng thụ chính sách về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh là hộ cận nghèo, người cao tuổi và học sinh, sinh viên. Đối với Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh cần rà soát kỹ các đối tượng nhằm bảo đảm không bỏ sót đối tượng, chồng chéo đối tượng hưởng thụ.

Sáng 2/12, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra dự thảo Đề án về thành lập thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc; thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương và phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra. 

Đề án thành lập thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc được xây dựng trên cơ sở nâng cấp nguyên trạng địa giới hành chính gồm 9,3km2 diện tích tự nhiên và dân số 16.355 người. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định hiện hành, Tam Hồng đủ các điều kiện để được thành lập thị trấn. Cụ thể, năm 2019, thu ngân sách của Tam Hồng đạt 34,9 tỷ đồng; tỷ lệ hội nghèo 3 năm gần nhất (2017,2018,2019) là 1,96%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt 88,8% và đạt các yêu cầu đề ra.

Theo Đề án thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, thị trấn được thành lập trên cơ sở nâng cấp nguyên trạng địa giới hành chính gồm 15,10 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.206 người. Kim Long đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 25, ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh và đạt các yêu cầu về cân đối thu chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 3 năm 2017,2019, 2019 là 1,74%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt 77,88%.

Đề án thành lập phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên khẳng định việc thành lập phường là cần thiết bởi Định Trung đã đáp ứng đủ các yêu cầu về quy mô dân số, cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết thành lập thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc; thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương và phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở, công tác bảo vệ môi trường, nhất là hạ tầng giao thông, môi trường tại các địa phương này. 

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Nội vụ rà soát các hồ sơ Đề án, bổ sung các phụ lục, nội dung theo quy định; tham mưu Bộ Nội vụ về điều chỉnh lại diện tích của xã Tam Hồng cho phù hợp. Các xã: Kim Long,  Tam Hồng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về lợi ích của việc thành lập thị trấn.

Thanh Nga - Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: