UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

30/11/2020

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay cả nước có 29 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, trong đó có các địa phương lân cận Vĩnh Phúc: Hà Nội, Tuyên Quang. 

Mặt khác, những tháng cuối năm, thời tiết thường có nhiều thay đổi (nhiệt độ thấp, ẩm độ cao) làm giảm sức đề kháng của vật nuôi; hơn nữa, việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn tăng mạnh nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh DTLCP.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan, UBND tỉnh đã có công văn số 8927/UBND-NN2 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ theo phân cấp quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ lợn không được giết mổ, sử dụng lợn chết, lợn bệnh để chế biến làm thực phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã lập bản cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm nếu để bệnh DTLCP xảy ra mà không báo cáo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP; triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn.

Bích Hằng

Các tin đã đưa ngày: