Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17

26/11/2020

Sáng 26/11, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhận được 57 kiến nghị của cử tri, trong đó có 49 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 7 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Các kiến nghị tập trung vào các vấn đề: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông; giải quyết tình trạng chậm triển khai một số dự án, giải quyết tồn tại từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đất dịch vụ, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5425 giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; thường xuyên đôn đốc, đánh giá, phân loại việc giải quyết kiến nghị. Kết quả, đến nay có 21/57 kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm 36,8%. Những nội dung kiến nghị đang giải quyết được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, lộ trình thời gian giải quyết cụ thể.

Theo báo cáo kết quả thẩm tra nội dung này của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: Việc đánh giá, phân loại kết quả giải quyết chưa chính xác; tỷ lệ kiến nghị được giải quyết xong dứt điểm sau thẩm tra thấp, mới đạt 18/57 kiến nghị, đạt 31,6%. Một số kiến nghị còn trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, không đúng trọng tâm cử tri yêu cầu, chưa bảo đảm tính thuyết phục. Một số kiến nghị kéo dài nhiều năm, có tính chất bức xúc, cử tri kiến nghị nhiều kỳ nhưng vẫn chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh khi phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cần xác định cụ thể cơ quan, đơn vị chủ trì, trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tăng cường chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; có các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn.

Phát biểu làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cho biết, đất đai luôn là nội dung gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình giải quyết do các quy định, thủ tục còn rườm rà. Cùng với đó, việc bán, chuyển nhượng đất qua nhiều chủ, nhiều đời nên các cơ quan chuyên môn rất khó xác định nguồn gốc đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngay sau hội nghị này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, giải trình, giải quyết 39 nội dung kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao chất lượng nội dung báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; công tác tổng hợp, phân loại, đánh giá bảo đảm đi thẳng vào vấn đề. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm các nội dung chưa giải quyết xong. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị để cử tri theo dõi, giám sát. Các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thanh Nga