Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

17/11/2020

Chiều 17/11, các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội; Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 57 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; xây dựng; công nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động – thương binh và xã hội; nội vụ…Phần lớn các kiến nghị, phản ánh đúng với thực tế; một số ý kiến phản ánh, đề nghị chưa rõ nên chưa có cơ sở để xem xét trả lời; một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách cần có thời gian xây dựng, trình HĐND tỉnh. Nhiều nội dung liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn hoặc đang trong lộ trình triển khai thực hiện.  

Tính đến ngày 5/11/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin đối với 21 kiến nghị; 36 kiến nghị đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và quyết liệt chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên, một số kiến nghị chưa được giải quyết triệt để, thỏa đáng, chưa đề cập đến tiến độ thực hiện và cụ thể thời gian hoàn thành cũng như kết quả giải quyết. Một số kiến nghị tuy trong báo cáo cho rằng đã giải quyết xong, nhưng trên thực tế chưa được thực hiện. Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm các kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp, cải tạo đáy mương một số tuyến kênh, máy bơm phục vụ tưới tiêu, thuê khoán mặt nước nuôi thả cá thuộc lĩnh vực thủy lợi; ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do khí thải, chất thải; biện pháp giải quyết và hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân sau dồn thửa đổi ruộng; khắc phục chất lượng hình ảnh, âm thanh chương trình phát thanh truyền hình; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tộc thiểu số ... 

Sau khi nghe đại diện 6 sở, ngành và 3 địa phương được UBND tỉnh giao giải trình những nội dung đại biểu và cử tri quan tâm, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm có các giải pháp thiết thực, đề cao trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; xây dựng báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình cụ thể; quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết triệt để, dứt điểm những kiến nghị kéo dài từ nhiều năm; tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri các nội dung chưa giải quyết xong, chưa có kết quả cụ thể.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: