Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

17/11/2020

Sáng 17/11, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua về xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường; xây dựng khu dân cư sáng –xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Lê Duy Thành đề nghị thời gian tới, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, bảo vệ môi trường ở các khu dân cư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: