Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/10/2020

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

 


Đ/c Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên BCH TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh

 

 

Đ/c Lê Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
P. Chủ tịch Thường trực
Ủy ban nhân dân tỉnh
Đ/c Phạm Hoàng Anh
Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình
Phó Chủ tịch Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh

 
Đ/c Bùi Huy Vĩnh
Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 
Đ/c Hà Quang Tiến
Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh uỷ

 

Đ/c Vũ Việt Văn
Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh
Đ/c Nguyễn Bá Huy
Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh uỷ

Đ/c Nguyễn Trung Hải
Chủ nhiệm
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Đ/c Đinh Ngọc Khoa
Giám đốc Công an tỉnh

 
Đ/c Nguyễn Thế Hải
Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 
Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh
Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh

 

 
Đ/c Trần Thanh Hải
Giám đốc
Sở Nông nghiệp & PTNT