Bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

15/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với khát vọng và quyết tâm mới. Cổng TTGTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận sôi nổi, với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng sự thật Đại hội đã đánh giá toàn diện, đúng mức những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các đại biểu đã nhất trí cao với chủ đề của Đại hội, các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 16 trình Đại hội lần thứ 17; đã thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 tiếp thu ý kiến của Đại hội để hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. Đại hội tán thành cao với nội dung Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua đó đã thể hiện rõ sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 gồm 50 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định, bầu 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và 02 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hướng dẫn giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã tiếp thu những ý kiến quý báu, trách nhiệm, tâm huyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thay mặt Bộ Chính trị về dự và có những phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu II, tỉnh Phú Thọ, các tỉnh, thành bạn, các đại biểu, khách quý đã về dự, gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội trân trọng ghi nhận, cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà giành được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt là sự cống hiến, đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết trong nhiều năm qua của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa 16.

Đặc biệt, Đại hội trân trọng cảm ơn các Ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn Phòng Trung ương, các đồng chí trực tiếp được phân công, theo dõi tỉnh.

Đại hội biểu dương và đánh giá cao Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, phóng viên, văn nghệ sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng đã phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ chu đáo, bảo đảm an ninh góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Dự báo tình hình trong những năm tới, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã chỉ ra những thuận lợi cũng như những khó khăn và thách thức đối với Vĩnh Phúc. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất phương hướng và mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.”

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phải thực sự đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Sau Đại hội, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm, khát vọng xây dựng Vĩnh Phúc phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 vừa được tín nhiệm bầu tại Đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào, đồng chí, những người con quê hương Vĩnh Phúc ở sống, học tập, công tác trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kính thưa Đại hội!

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của quê hương, đất nước và niềm phấn khởi về thành công tốt đẹp của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Xin kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công mới!

Xin trân trọng cảm ơn!