Infographic: 3 khâu đột phá của Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/10/2020