Infographic: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy

15/10/2020