Bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

14/10/2020

BBT: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh đã khai mạc sáng nay, 14/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cổng TTGTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội.

Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ưong Đảng!

Kính thưa Đại hội!

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, tại thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị phân công về dự và chỉ đạo Đại hội. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể Trung ương; đại biểu Quân khu II; xin nhiệt liệt chào mừng đại biểu Thành phố Hà Nội, đại biểu tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành bạn; Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cùng toàn thể các đại biểu, khách quý đã về dự và mang đến cho Đại hội những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xin nhiệt liệt chào mừng 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 7 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ tỉnh đã có mặt đông đủ.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.

Đại hội xin bày tỏ sự trân trọng với những ý kiến đóng góp quý báu, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các nhân sỹ, trí thức; các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Kính  thưa Đại hội!

Trong giờ phút trang trọng này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đai - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế  giới. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi là nền tảng tư tưởng, là kim chi nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cách mạng tiền bối, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; các thê hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã anh dũng hy sinh, cống hiên xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, sự giúp đỡ to lớn của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; xin trân trọng cảm ơn các tỉnh, thành bạn; đồng chí, đồng bào trong và ngoài nước đã giúp đỡ chí tình đối với Đảng bộ, với quân và dân Vĩnh Phúc trong suốt các thời kỳ cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Chúng ta vui mừng khẳng định rằng: Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, với nhiều kết quả nổi bật:

Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững dựa trên 3 trụ cột Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Phát triển hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; giữa ưu tiên đầu tư cho các vùng động lực với tạo cơ hội cho các vùng khó khăn; giữa phát triển kinh tế nhanh với đảm bảo quốc phòng, an ninh,... Vì thế, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của cả nước, như: nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,1%; năng suất lao động rất cao 8,5%; thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu nội địa nhiều năm liền chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội; tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương rất lớn, đạt gần 50%; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn… Đặc biệt, công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng không chỉ với tỉnh mà đối với cả nước ( Vĩnh Phúc đóng góp gần 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn quốc).

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; an sinh, xã hội được bảo đảm. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và thực hiện toàn diện về chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phương thức lãnh đạo được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả quan trọng. khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và củng cố; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm và giữ vững.

Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua vừa là sự nỗ lực, cố gắng liên tục của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của cấp ủy các cấp, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định niềm tin của Trung ương Đảng với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 được tiến hành vào thời điểm đất nước và tỉnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi lớn, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đang theo dõi, động viên và đặt kỳ vọng lớn vào những chủ trương, phương hướng mới của Đại hội. Với phương châm “ Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội chúng ta sẽ thực hiện 4 nội dung quan trọng:

Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, thảo luận và thông báo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Ba là, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, về năng lực hành động, về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bốn là, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những nội dung quan trọng của Đại hội.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Vĩnh Phúc, tôi trân trọng đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đặc biệt, chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là: "Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

Kính thưa Đại hội!

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết, thống nhất, sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện của tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Các tin đã đưa ngày: