Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

01/10/2019

Trong những năm qua, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm mạnh theo các năm: cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14.142 hộ, tương đương 4,96%; cuối năm 2018, hộ nghèo giảm còn 6.921 hộ, tương đương 2,11%. Dự kiến, cuối năm 2019, hộ nghèo giảm còn 1.800 hộ, tương đương với 1,5%.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bền vững, số hộ thoát nghèo mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn; tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm cao; đời sống người nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác giảm nghèo, sáng 1/10/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ làm công tác điều tra hộ nghèo thuộc 4 huyện, thành phố: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 và cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Vĩnh Phúc; cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; đồng thời, giúp người dân xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo.

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: