Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6

22/06/2021

Ngày 22/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, bàn và thông qua một số nội dung quan trọng, các chuyên đề trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận và thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021; các nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng khá; an sinh xã hội được bảo đảm. Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song xác định việc thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, các cấp, các ngành đã tập trung ưu tiên nhân lực, nguồn vốn thực hiện dự án. Các dự án trọng điểm đang triển khai cơ bản thuận lợi; nhiều dự án, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác quyết toán vốn đầu tư tiếp tục được tăng cường, có bước chuyển biến tích cực do đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Tính đến ngày 31/5, toàn tỉnh thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 212 hồ sơ dự án, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ rõ nguyên nhân đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp, các ngành cần tập trung làm rõ các điểm nghẽn, từ đó, xây dựng giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thực hiện tốt các khâu đột phát thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung triển khai tốt các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021 về: điều chỉnh Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh; quy định chức danh, số lượng bố trí, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các nội dung chuyên đề về: phân bổ chi tiết các khoản chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021; quy định hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó tổ dân phòng; về phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình năm 2021 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục các dự án chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc; Đề án phát triển Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên giai đoạn 2021 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: