Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa XVI: Tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

09/04/2021

Chiều 9/4, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 22, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đây là kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh, đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của HĐND, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh, thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh tổ chức 22 kỳ họp, ban hành 307 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết của HĐND tỉnh được UBND tỉnh, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng đi vào cuộc sống. HĐND tỉnh đã thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề, đánh giá rõ nét về những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ rõ nhiều bất cập, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần quan trọng trong giải quyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại được cử tri quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được HĐND tỉnh tăng cường và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các kỳ họp. HĐND tỉnh tổ chức 8 phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, 2 phiên chất vấn qua văn bản; mỗi phiên có khoảng 30 câu hỏi chất vấn.

Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hình thức tiếp xúc cử tri phong phú, thành phần tham gia rộng rãi, địa bàn tiếp xúc được mở rộng. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp. Mỗi đợt tiếp xúc cử tri tổ chức tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn và mỗi huyện, thành phố có từ 1 đến 2 điểm tiếp xúc. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 237/237 kiến nghị của cử tri, đạt 100% kiến nghị theo yêu cầu tại các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đồng chí Vũ Việt Văn trình bày báo cáo tổng kết của UBND tỉnh

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh do đồng chí Vũ Việt Văn trình bày cho biết, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, mức tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so với bình quân cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh được tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động; xây dựng hệ thống hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục luôn xếp trong tốp đầu cả nước, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được bảo đảm. An sinh xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt những kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mối quan hệ giữa nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được giữ vững và tăng cường. UBND tỉnh đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá rõ kết quả, thành tựu đạt được; hạn chế, bất cập trong tổ chức hoạt động, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh trong thời gian tới. 

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí cho rằng HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật như: Tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ giám sát đến quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã nỗ lực đoàn kết, đổi mới, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu kết luận kỳ họp thứ 22, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021 đã để lại những dấu ấn nổi bật, là những năm tháng không thể nào quên đối với từng đại biểu HĐND tỉnh. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, trước mắt, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, kiểm tra, giám sát và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, bảo đảm thời gian theo quy định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát hoạt động bầu cử và tuyên truyền cho công tác bầu cử, đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và các công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khoá XVI.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự kỳ họp, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm cho kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí tin tưởng HĐND khóa XVII sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: