Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XVI

09/04/2021

BBT: Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XVI đã thành công tốt đẹp. Cổng TTGTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh!

Sau 1 buổi chiều làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. HĐND tỉnh đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan của HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Kỳ họp đã thực hiện chương trình khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá các Báo cáo công tác của các cơ quan HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự tin tưởng, ủng hộ và giám sát của Nhân dân. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan tư pháp đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Tình hình phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết HĐND tỉnh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,1%/năm (mục tiêu 7 – 7,5%), GRDP bình quân đầu người ước đạt 105 triệu đồng năm 2020, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, trật tự xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu lực và hiệu quả; các cơ quan của HĐND đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tiếp tục gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cũng như hoạt động đối ngoại, tạo nền tảng quan trọng để HĐND khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. UBND tỉnh, đã thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và các biểu hiện vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời nhiều cuộc tranh chấp, khiếu kiện, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc đã phát huy quyền dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của từng cơ quan. Trên cơ sở đó, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực để các cơ quan nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí!

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh đề nghị các cấp các ngành trong phạm vi quyền hạn của mình tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Một là, Các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trước mắt thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

Hai là, Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, kiểm tra, giám sát và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh trên mỗi cương vị công tác của mình, tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát hoạt động bầu cử và tuyên truyền cho công tác bầu cử.

Ba là, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá 17 theo quy định pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và các công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khoá 16.

Bốn là, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự kỳ họp, đồng thời, có biện pháp sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Năm là, Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là bầu các chức danh của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo cho kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá 17 diễn ra thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, UBND tỉnh khóa 16 sắp kết thúc, nhìn lại chặng đường 5 năm đã đi qua, mặc dù còn có những băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được, song chúng ta đã thực sự cố gắng. Một nhiệm kỳ đã để lại những dấu ấn nổi bật, là những năm tháng không thể nào quên; từng đại biểu HĐND tỉnh, chúng ta đã trải qua những công việc rất trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong suốt 5 năm qua. Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đạt được và ấn tượng tốt đẹp của cử tri đối với hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, tự hào về những đóng góp của từng đại biểu HĐND, từng tổ đại biểu HĐND, từng cơ quan của HĐND tỉnh đã thực hiện đúng lời hứa với cử tri, đó là chúng ta hành động vì lợi ích chung của nhân dân và của tỉnh. HĐND tỉnh khóa 16 đã để lại một nền tảng vững chắc cho khóa 17 và các khóa tiếp theo. Một lần nữa xin được chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành trách nhiệm của mình, chúc mừng các tập thể và cá nhân đã có những thành tích trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trong số đại biểu HĐND tỉnh có mặt hôm nay, có đồng chí sẽ tiếp tục tái cử, có đồng chí đảm đương nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp ủy Đảng và chính quyền, có đồng chí sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng dù ở cương vị nào, mỗi đại biểu sẽ tiếp tục đóng góp sức mình vào hoạt động của HĐND, UBND nói riêng và sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung.

Kỳ họp thứ 22 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021 chúng ta đã tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng trong hoạt động của HĐND, với những kết quả đã đạt được, với trách nhiệm trước nhân dân và sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng HĐND khóa 17 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhân dịp này, thay mặt HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, tôi trân trọng cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan; sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri trong toàn tỉnh. Cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham mưu, phục vụ, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.  

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 22 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Các tin đã đưa ngày: