Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XVI

09/04/2021

BBT: Chiều 9/4, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 22 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Cổng TTGTĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh!

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 22, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2016-2021 có thể nói là nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid -19 xảy ra trong năm 2020 ở nước ta - năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 16, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Theo báo cáo kết quả nhiệm kỳ cho thấy, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, mức tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so với bình quân cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh được tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động; xây dựng hệ thống hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục luôn xếp trong tốp đầu cả nước, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được đảm bảo. An sinh xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt những kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mối quan hệ giữa Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được giữ vững và tăng cường. Tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đạt được những kết quả  trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của chính quyền các cấp, sự chủ động tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá toàn diện những mặt đã làm được, chưa làm được và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng thời, thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để kịp thời ghi nhận những nỗ lực, cống hiến trong lĩnh vực hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 22, kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các tin đã đưa ngày: