Tam Dương: Nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài được giải quyết thấu tình đạt lý

02/03/2021

Trong năm qua, công tác tiếp dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tam Dương được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã giải quyết xong 10/11 vụ Huyện ủy, UBND huyện ký cam kết với Tỉnh ủy. Trong đó,có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều năm, cá biệt có những vụ xảy ra 17, 18 thậm chí hơn 30 năm đã được giải quyết thấu tình, đạt lý và nhận được sự đồng tình của công dân.

Tại mỗi kỳ tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của huyện đều giảm và ít phát sinh vụ việc mới. Năm 2020, tổng số lượt công dân được tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện là 246 lượt người, giảm 76 lượt so với cùng kỳ. Tổng số đơn nhận được ở cả 2 cấp trong năm là 82 lượt đơn, trong đó, có 21 đơn khiếu nại tố cáo. Các ý kiến kiến nghị, đề nghị, tố cáo của công dân được lãnh đạo huyện, ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Sau các buổi tiếp công dân, UBND huyện có thông báo kết quả tiếp công dân gửi các cấp, các ngành, cơ quan có thẩm quyền của huyện, các xã, thị trấn để xem xét, giải quyết. Với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND huyện giao các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết. Các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã được UBND huyện giao ban tiếp công dân tham mưu chuyển đơn, giao giải quyết và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định, đồng thời, có văn bản đôn đốc giải quyết, báo cáo kết quả với UBND huyện.

Để giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật nhằm hạn chế tình trạng đơn khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, UBND huyện đã kiện toàn tổ công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo của huyện. Trên cơ sở kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn, trong đó có 11 vụ Huyện ủy, UBND huyện cam kết với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải giải quyết xong và 55 vụ việc khiếu nại tố cáo được bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn ký cam kết với lãnh đạo huyện giải quyết xong trong năm 2020, tổ công tác của huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo huyện, xã, thị trấn; hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết những vụ việc khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo yêu cầu của UBND huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm và tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Với việc tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, lãnh đạo các xã, thị trấn đã lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi, thống nhất, tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết, không để người dân bị thiệt thòi do bất cập của chính sách pháp luật và công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng sự nỗ lực, trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, đến nay, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Hiện đã giải quyết xong 10/11 vụ mà Huyện ủy, UBND huyện ký cam kết với Tỉnh ủy; đối với các xã, thị trấn đã giải quyết được 69/91 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó, các vụ việc cam kết với Huyện ủy, UBND huyện cơ bản giải quyết xong.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: