Phấn đấu trong năm 2021 toàn tỉnh có 15 hợp tác xã thành lập mới

21/01/2021

Năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội trên địa bàn.

Vĩnh Phúc hiện có 750 hợp tác xã, trong đó có 449 hợp tác xã đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 41.710 thành viên, người lao động. Năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác có nguy cơ giải thể, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng song các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực tập trung phát triển đa dạng các lĩnh vực, phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội. Toàn tỉnh đã thành lập mới 24 hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp và có 11 tổ hợp tác đăng ký chứng thực hợp tác. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ bình quân đạt trên 3,2 tỷ đồng/hợp tác xã, lợi nhuận bình quân 302 triệu đồng/hợp tác xã; thu nhập bình quân người lao động đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, một trong những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là đến nay, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới chủ động thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương. Nhiều hợp tác xã đã và đang tích cực chuẩn hóa sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh, khai trương nhiều cửa hàng, điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nhân dân.

Tại hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sáng 21/1, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Về nhiệm vụ năm 2021, các đại biểu thống nhất sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm được Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề ra, phấn đấu thành lập mới 15 hợp tác xã, trong đó, tỷ lệ hợp tác xã phi nông nghiệp tăng; số hợp tác xã hoạt động khá, giỏi tăng lên 60,3%, hợp tác xã yếu kém giảm còn 2,7%; 100% số xã, phường, thị trấn có hợp tác xã hoạt động hiệu quả; khuyến khích xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ cho phát triển kinh tế hộ…

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: