Nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020

29/09/2020

Quyết tâm giải ngân hết 100% vốn đầu tư công do Chính phủ, HĐND tỉnh giao, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công-dự toán; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Định kỳ hằng tháng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Ước đến 30/9/2020, toàn tỉnh giải ngân được 5.385,858 tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch vốn đầu tư công do Chính phủ giao và bằng 42,9% kế hoạch vốn năm 2020 do HĐND tỉnh giao. Trong đó, kết quả giải ngân nguồn vốn lĩnh vực an ninh, phòng cháy chữa cháy đạt cao nhất với 81,7%; các công trình hạ tầng công cộng 75,6%, giáo dục và đào tạo 68,8%, y tế 67,3%, văn hóa, thể thao và du lịch 65%, khoa học và công nghệ 65%, nông nghiệp và phát triển nông thôn 64,7%, giao thông vận tải 54,5%; các công trình trọng điểm và các dự án quan trọng khác 41%...

Đối với cấp huyện, ngoài huyện Tam Đảo giải ngân đạt dưới 50% thì 8 huyện, thành phố còn lại đều có kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên 50%, trong đó, cao nhất là huyện Lập Thạch đạt xấp xỉ 96%, huyện Tam Dương trên 82%, huyện Vĩnh Tường gần 78%, huyện Bình Xuyên trên 70%.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, nhất là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50% rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, đẩy nhanh quyết toán cho các dự án hoàn thành, không để dồn lại cuối năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 1 tháng/lần tổ chức hội nghị giao ban với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh. 

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2020 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi chậm trễ, không hoàn thành mục tiêu giải ngân và lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định của Luật Đầu công, thực hiện chuẩn bị đầu tư, trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến đầu tư từ năm 2021 từ nguồn vốn đầu tư công. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: