Nhiều chính sách thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp

29/09/2020

Toàn tỉnh hiện có 236 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 187 hợp tác xã đang hoạt động. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các hợp tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, tổng số thành viên của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 83.400 người, số lao động làm việc trong khu vực hợp tác xã khoảng 83.100 người. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của các hợp tác xã này đạt trên 308,4 tỷ đồng; doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 980 triệu đồng/năm; lãi bình quân khoảng 100 triệu đồng/năm/hợp tác xã. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của hợp tác xã ước đạt từ 50-70 triệu đồng/năm. 

Để tạo thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, những năm qua, tỉnh đã xây dựng, ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ như đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ hợp tác xã liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm; hỗ trợ phí mua bảo hiểm nông nghiệp…Riêng tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến nay đạt hơn 244,2 tỷ đồng.

Từ năm 2011-2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 32 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý hợp tác xã cho 5.140 lượt cán bộ Ban quản lý các hợp tác xã nông nghiệp với tổng kinh phí 963,4 triệu đồng. Tổ chức các hội thảo về tổ chức hợp tác xã hoạt động hiệu quả, bền vững theo Luật hợp tác xã; tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý, phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững cho 750 lượt cán bộ Ban quản lý các hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác xã các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện thí điểm hỗ trợ mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.

Nhằm giúp các hợp tác xã có điều kiện giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm, trao đổi hàng hóa, hằng năm, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cho các hợp tác xã tham gia hội chợ, các đoàn tham quan, nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, các hợp tác xã, các hộ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh tham gia từ 3-4 hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, từ năm 2013-2020, tỉnh đã hỗ trợ 38 hợp tác xã nông nghiệp một số thiết bị, máy móc sản xuất như: Kho lạnh bảo quản hàng nông sản, máy làm đất, máy sục khí, máy gieo hạt, bình bơm thuốc trừ sâu tự động…Ước đến hết năm 2020, có 28 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện ứng dụng một số loại công nghệ cao (CNC) trong sản xuất và quản lý hợp tác xã; 34 hợp tác xã nông nghiệp cài đặt phần mềm kế toán thuận lợi cho việc quản lý tài chính.

Với việc hỗ trợ liên kết sản xuất, đến nay trên địa bàn tỉnh hình thành và duy trì 3 mô hình chuỗi liên kết sản xuất cung cấp thịt lợn, trứng gà và thịt gà an toàn thực phẩm, trong đó có 1 hợp tác xã tham gia; 26 chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn cho các hợp tác xã nông nghiệp đã có chứng nhận VietGAP. Tỉnh cũng hỗ trợ áp dụng quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt cho 27 hợp tác xã nông nghiệp.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, mặc dù tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, song các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp mới đạt hơn 300 tỷ đồng; trong cả giai đoạn 2011 - 2020, số vốn tăng thêm của các hợp tác xã chưa đến 70 tỷ đồng. Có hơn 21% hợp tác xã phải ngừng hoạt động, nhiều hợp tác xã hoạt động cầm chừng, không hiệu quả.

Nguyên nhân được cho là do một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã của nhà nước còn hạn chế, thiếu tính khả thi, kinh phí hỗ trợ hằng năm còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý các hợp tác xã còn hạn chế, việc huy động nguồn lực nội tại yếu, thiếu năng động, chậm thích ứng với cơ chế thị trường. Cơ sở vật chất, nguồn vốn hoạt động của các hợp tác xã còn khó khăn, quy mô hoạt động nhỏ. Nhiều hợp tác xã chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới hoạt động còn lúng túng, đa số các hợp tác xã hoạt động mang tính thời vụ, không có phương án, kế hoạch phát triển dài hạn.

Để các hợp tác xã nông nghiệp thực sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực kinh tế nông thôn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, người dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã. Rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn các hợp tác xã chưa chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý hợp tác xã; phát huy vai trò các thành viên trong tổ chức sản xuất, liên kết giữa các thành viên với thành viên, thành viên với hợp tác xã. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ các hợp tác xã trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để nhân rộng ra toàn tỉnh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: