Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

28/09/2020

Chiều 28/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 179 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, đại diện một số Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính để tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa, tính cần thiết của việc ban hành dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung nguyên tắc “coi chất thải là tài nguyên” để tránh tình trạng buông lỏng công tác quản lý chất thải, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng nguyên tắc này khi thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải, nhất là chất thải rắn công nghiệp; quy định quy chế phối hợp giữa các tỉnh trong quản lý chất lượng không khí theo khu vực. Đồng thời, không đưa nội dung quy định về phân công thẩm quyền quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để bảo đảm sự chủ động công tác trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao của lực lượng cảnh sát môi trường các cấp; tiếp tục rà soát, so sánh, đối chiếu các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn bảo đảm không để xảy ra việc xung đột với các luật  khác liên quan.

Riêng đối với phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường, đánh giá sơ bộ tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường, nhiều đại biểu đồng tình với với phương án 1 mà Chính phủ đưa ra tại Tờ trình 252 bởi phương án đã bảo đảm tính đồng bộ với các luật liên quan trực tiếp như Luật Đầu tư công, giảm thủ tục hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị thực hiện cấp phép môi trường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo luật. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: